Bảo hiểm xã hội

Dịch vụ làm bảo hiểm xã hội trọn gói giá rẻ nhanh gọn

Đại lý thuế Tâm Việt Hà Nội nhận làm dịch vụ bảo hiểm xã hội: đăng ký tham gia BHXH lần đầu cho doanh nghiệp, thủ tục bảo hiểm xã hội trọn gói hàng tháng, thủ tục bổ sung, thay đổi, tăng giảm lao động, tiền lương… trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh

Cách tính bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần mới nhất 2021

Kế toán Tâm Việt hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động (ĐVSDLĐ) và người tham gia (NTG) cách tính hưởng chế độ BHXH 1 lần áp dụng cho các đối tượng hưởng năm 2019. 1. Điều kiện hưởng BHXH 1 lần Căn cứ theo Khoản 1 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP, NTG đủ điều kiện