Dịch vụ kế toán thuế Tâm Việt Hà Nội giới thiệu cho các bạn danh sách các CA đã được cấp phép hoạt động:

 

1. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT-CA)

+ Giấy phép số: 595/GP-BTTTT
+ Ngày cấp: 27/11/2017
+ Thời hạn: 05 năm

2. Công ty cổ phần Công nghệ thẻ Nacencomm (CA2)

+ Giấy phép số: 425/GP-BTTTT
+ Ngày cấp: 27/8/2015
+ Thời hạn: 05 năm

3. Công ty cổ phần BKAV (BKAV-CA)

+ Giấy phép số: 57/GP-BTTTT
+ Ngày cấp: 17/3/2015
+ Thời hạn: 10 năm

4. Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel (VIETTEL-CA)

+ Giấy phép số: 498/GP-BTTTT
+ Ngày cấp: 28/9/2015
+ Thời hạn: 5 năm

5. Công ty cổ phần Hệ thống Thông tin FPT (FPT-CA)

+ Giấy phép số: 527/GP-BTTTT
+ Ngày cấp: 12/10/2015
+ Thời hạn: 5 năm

6. Công ty Cổ phần Viễn thông New-Telecom (NEWTEL-CA)

+ Giấy phép số: 225/GP-BTTTT
+ Ngày cấp: 22/5/2017
+ Thời hạn: 5 năm

7. Công ty Cổ phần Chứng số an toàn (SAFE-CA)

+ Giấy phép số: 424/GP-BTTTT
+ Ngày cấp: 07/9/2017
+ Thời hạn: 5 năm

8. Công ty Cổ phần Chữ ký số ViNa (Smartsign)

+ Giấy phép số: 496/GP-BTTTT
+ Ngày cấp: 04/11/2016
+ Thời hạn: 5 năm

9. Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học EFY Việt Nam (EFY-CA)

+ Giấy phép số: 153/GP-BTTTT
+ Ngày cấp: 05/4/2018
+ Thời hạn: 5 năm

10. Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS (TrustCA)

+ Giấy phép số: 10/GP-BTTTT
+ Ngày cấp: 08/01/2019
+ Thời hạn: 10 năm

11. Công ty Cổ phần MISA (MISA-CA)

+ Giấy phép số: 184/GP-BTTTT
+ Ngày cấp: 16/5/2019
+ Thời hạn: 10 năm

12. Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (CMC-CA)

+ Giấy phép số: 186/GP-BTTTT
+ Ngày cấp: 16/5/2019
+ Thời hạn: 10 năm